Uroczystość wręczenia certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”

9 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej w Kluczach odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Uroczystość rozpoczęła się w szkolnej auli, gdzie młodzież uczciła doniosłe święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości i biła „Rekord dla Niepodległej” śpiewając czterozwrotkowy hymn narodowy. Zadanie to zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem, a sama prezentacja hymnu wzruszyła i skonsolidowała społeczność szkolną. Do akcji włączyła się również Policja, albowiem szkolna uroczystość była okazją do wręczenia certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

Komendant Komisariatu Policji w Kluczach, podkom. Jerzy Wilk, na ręce Pani dyrektor Marty Dziura złożył certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. W swoim przemówieniu podkreślił, że ten prestiżowy dokument jest pracą całej społeczności lokalnej a działania podejmowane przez szkołę na rzecz bezpieczeństwa, przynoszą efekty. Podkom. Jerzy Wilk wyraził wielkie uznanie dla szkoły i podziękował wszystkim za współprace i zaangażowanie w realizację tego projektu.

[Not a valid template]