Równać Szanse

ARTYSTYCZNA SCENA MUZYCZNA projekt programu „Równać Szanse”

 

 

logo3

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II „NIEZAPOMINAJKA” w Kluczach beneficjentem programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanym przez Polską Fundacje Dzieci i Młodzieży.

 

Stowarzyszenie „Niezapominajka” otrzymało dotację w wysokości 8500 zł na realizację projektu „Artystyczna Scena Muzyczna” w okresie 1 lutego -31 lipca 2019 roku.

 

ARTYSTYCZNA SCENA MUZYCZNA

projekt programu „Równać Szanse”

 

Celem projektu jest nabycie przez 12 osób umiejętności interpersonalnych oraz wykorzystanie ich we wspólnym działaniu. Zaplanowano działania wymagające od uczestników zaangażowania i współpracy w grupie oraz poznanie własnej osobowości, podejmowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym, rozpoznawanie jego zasobów i wykorzystywanie ich dla wspólnego dobra.

Grupa młodych będzie realizowała zadania,

którego efektem będzie przedstawienie muzyczne.

Aby osiągnąć zakładany cel uczestnicy poznają zasady organizacji przedstawienia, nauczą się promować swoje przedsięwzięcie, zaangażują środowisko lokalne. Ponadto uczestnicy będą musieli zorganizować wycieczkę do Teatru Muzycznego oraz wizytę studyjną  grupy partnerskiej realizującej projekt Równać Szanse. Dotacja zostanie wykorzystana na realizację warsztatów, obsługę projektu, wyjazdy do teatru muzycznego oraz wizytę studyjną, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz mikrofonów.

Osoby odpowiedzialne: Magdalena Nowak, Aneta Miszczyńska

 

Cel Programu „Równać Szanse”

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

Cel Regionalnego Konkursu Grantowego

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności:

  • wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. Równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;
  • zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szanse sprawdzenia się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich.

Chcemy, aby młody człowiek po zakończeniu projektu:

  • potrafił samodzielnie wyznaczać ważne dla siebie cele i skutecznie je realizować;
  • nie miał problemów w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi i instytucjami;
  • miał doświadczenie w publicznym prezentowaniu swoich dokonań;
  • miał poczucie osobistego sukcesu.

 

  intro       Logo_PAFW-PRB_PL_BLogo_PFDiM