KLUCZEWSKA ERA KOMPUTERA – to już finał!

KLUCZEWSKA ERA KOMPUTERA – to już finał !

 

Mieszkańcy Gminy Klucze zakończyli bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach projektu „Kluczewska era komputera” finansowanego   w ramach projektu POPC.03.01.00-00-0066/17 pn.: Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług”,finansowanego w ramach Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, III Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W okresie od października 2018 roku do lutego 2019 roku prowadzone były bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Gminy Klucze obejmujące następujące moduły: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci dla wszystkich. Wszystkie szkolenia odbyły się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach

Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany był do rodziców/opiekunów. Celem szkolenia było pokazanie rodzicom dwóch stron Internetu, tej przyjaznej dzieciom i tej stanowiącej dla nich zagrożenie. Rodzic/opiekun poznał źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, nauczył się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych.

Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony był przede wszystkim dla osób przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Kursanci poznali zasady skutecznych działań w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.)

Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony był dla wszystkich, którzy chcieli nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Na szkoleniu przedstawione zostały aspekty dotyczące bezpieczeństwa transakcji w Internecie, profil zaufany i zagadnienia e-administracji. 

Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony dla osób, które chcieli poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Ponadto nauczyli się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Moduł „Tworzę własną stronę internetową” przeznaczony był dla osób, które chciały mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu.

Moduł „Rolnik w sieci” przeznaczony dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzieli się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. Zapoznali się również z najpopularniejszymi portalami rolniczymi i meteorologicznymi, nauczyli się korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu, rozliczeń podatkowych online, usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, ARiMR.

Moduł „Kultura w sieci dla wszystkich” przeznaczony był dla tych, którzy chcieli dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy poznali praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci oraz zdobyli umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł.

Mieszkańcy Gminy Klucze w wyniku udziału w projekcie nabyli kompetencje cyfrowe w następującym zakresie:

  • wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej; wyszukiwanie informacji o towarach, usługach; wysyłanie odbieranie poczty elektronicznej; korzystanie z serwisów społecznościowych; instalowanie oprogramowania lub aplikacji; zmienianie ustawień dowolnego oprogramowania; korzystanie z oprogramowania do edytowania zdjęć, plików video lub audio; założenie konta ePUAP i profilu zaufanego; umieszczanie na stronie internetowej stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, oprogramowania; instalowanie oprogramowania lub aplikacji; przenoszenie plików między komputerami/urządzeniami.

Wśród korzyści płynących dla Gminy z realizacji projektu można wyróżnić także:

  • zwiększenie udziału w życiu społecznym potęgowane rosnącym wykorzystywaniem i udostępnianiem usług cyfrowych i rynku internetowego, obniżenie kosztów funkcjonowania życia codziennego, ponadto  Gmina będzie dysponować wyszkolonymi instruktorami, dysponującymi gotowymi scenariuszami szkoleń do wykorzystania w przyszłości oraz odpowiednim sprzętem komputerowym.

 

 

 

[Not a valid template]