Nagrody za osiągnięcia

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach

Rozdział 7 & 73

11. Nagrodę książkową otrzymuje uczeń klas IV-VIII oraz III GIM za bardzo dobre wyniki w nauce – średnia 5,0 i powyżej – oraz wzorowe zachowanie.

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który ma średnią co najmniej 4,75 i zachowanie co najmniej bardzo dobre.