Szkolenie nauczycieli w ramach projektu Erasmus +

Key Competences for 21st Century Citizens

Key Competences in a modern school

 

szkolenie nauczycieli w ramach projektu Erasmus +

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach jest realizatorem projektu europejskiego Erasmus+ „Rozwój kompetencji kluczowych w nowoczesnej szkole”. W ramach projektu dyrektorka szkoły pani Marta Dziura oraz dwie nauczycielki: anglistka Aneta Miszczyńska i informatyczka Mariola Wrońska  wzięły udział w szkoleniu metodycznym „Key Competences for 21st Century Citizens – Teaching in a 21st Century School” zorganizowanym przez partnera portugalskiego na Maderze.

Udział w szkoleniu ma na celu wdrożenie nowych działań w pracę szkoły, które wpłyną na rozwój kompetencji uczniów w zakresie: porozumiewania się w językach obcych, kompetencji informatycznych oraz  świadomości i ekspresji kulturalnej.

W trakcie szkolenia nauczycielki brały udział w warsztatach promujących narzędzia TIK, poznały nowoczesne aplikacje wykorzystywane w edukacji oraz coraz bardziej popularną metodologię nowoczesnego nauczania STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Maths), która jest połączeniem dziedzin takich jak nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka.

Uczestniczki szkolenia zostały zaproszone na międzynarodową konferencję dotyczącą przyszłości edukacji, jej trendów, szans i zagrożeń. Dyrektorka szkoły, pani Marta Dziura wygłosiła wykład dotyczący pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Kluczach, podzieliła się przykładami dobrych praktyk  i nowatorskimi pomysłami realizowanymi w szkole oraz nakreśliła kierunki rozwoju placówki.

Nauczycielki miały również możliwość wizyt w szkołach portugalskich, poznania systemu portugalskiej edukacji, narodowych projektów realizowanych przez szkoły, obserwacji pracy nauczycieli, rozmowy z uczniami oraz wymiany doświadczeń.

Celem wyjazdu było także poszerzenie świadomości kulturowej uczestniczek poprzez współuczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych mieszkańców wyspy. 

Nowe doświadczenia i umiejętności wzbogacą proces edukacji, a w szczególności kształcenie kompetencji kluczowych wśród uczniów kluczewskiej szkoły.

 

Informacja o szkoleniu zorganizowanym przez partnera na Maderze

Teaching in a 21st Century School

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 • „European Schoolnet” i jego projekty
 • Scientix – wspieranie innowacji w edukacji STEAM
 • Szkoła w czasach robotów
 • Aplikacje do nauczania w szkole XXI wieku
 • eTwinning – najbardziej ekscytująca społeczność edukacyjna w Europie
 • Pierwsze kroki w projektowaniu projektów europejskich

 

Kompetencje nabyte przez uczestników kursu:

Pogłębienie umiejętności zawodowych uczestników:

 • zainicjowanie debaty na temat rozwijania kluczowych kompetencji uczniów,
 • wdrażanie nowych praktyk uczenia się oraz metod nauczania,
 • opracowanie metodologii i technik dla zróżnicowanego nauczania,
 • opracowywanie programów nauczania, wprowadzenie innowacji w nauczaniu,
 • poprawa praktyk edukacyjnych poprzez współpracę nauczycieli,
 • szersze włączenie eTwinningu w nauczanie.

Rozwój umiejętności informatycznych:

 • promowanie innowacji edukacyjnych i stymulowanie wykorzystania ICT w szkole,
 • promowanie interdyscyplinarności poprzez STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka).

Rozwój umiejętności organizacyjnych

 • poprawa skuteczności zarządzania szkołą, monitorowanie zmian,
 • poprawa jakości zarządzania międzynarodowymi projektami.

Rozwój umiejętności komunikacyjnych i kulturowych

 • zwiększenie wiedzy na temat spraw społecznych, językowych i kulturowych w kontekście nauczania.

 

Aneta Miszczyńska

 

[Not a valid template]