Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja

Uczniowie klasy III b pod kierunkiem wychowawczyni Anny Konieczniak przystąpili do Międzynarodowego projektu edukacyjnego Emocja wspierającego rozwój społeczny i emocjonalny uczniów.

 

Cele ogólne projektu:
• Kształtowanie postaw społecznych u dzieci wobec inności.
• Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
• Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie inności u innych osób.
• Wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek
i wrażliwość.

 

Ewaluacja projektu
• Prezentacja wytworów dzieci.

• Wystawa w szkołach biorących udział w projekcie z etapów projektu w wybranej przez siebie formie np. w postaci gazetki na tablicy informacyjnej.
• Sprawozdanie z realizacji projektu.