Laureat konkursu historycznego

Laureat konkursu historycznego

Bartosz Matyssek uczeń naszej szkoły, zdobył tytuł laureata w

XXVI  Konkursie Historycznym im. majora Marka Gajewskiego

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514.

Od Cedyni do Orszy”.

Jest to konkurs tematyczny, o zasięgu ponadwojewódzkim organizowany przez kuratorów oświaty.

Aby zdobyć tytuł laureata, Bartek przeszedł trzy etapy, na każdym z nich zdobywając ponad 90 % punktów możliwych do zdobycia.

W roku szkolnym 2020/2021 tematyka konkursu obejmowała historię Polski i historię powszechną, dzieje oręża polskiego w latach 972-1514 z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, literatury, malarstwa batalistycznego i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki, falerystyki formacji wojskowych oraz sylwetek dowódców.

 Konkurs odbywa się zazwyczaj w czterech etapach, jednak w tym roku szkolnym, etap czwarty ze względu na epidemię został odwołany.

Gratulujemy  młodemu Historykowi i czekamy na dalsze sukcesy!!!