Jan Paweł II. Rocznica.

JAN PAWEŁ II 

ROCZNICA …

Dzisiaj, 13 maja, mija 40 lat od zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II.

Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach jest dumna ze swojego Patrona, który ukochał dzieci i młodzież czyniąc ich spadkobiercami naszej cywilizacji, z jego dokonań i chrześcijańskiej nauki, z bycia autorytetem na arenie światowej bez względu na rasę czy wyznanie, z ukochania Boga i człowieka…

Dlatego wspomnijmy te wydarzenia z Jego życia, o których każdy uczeń naszej szkoły i każdy Polak powinien pamiętać…

Jan Paweł II – „(ZA)ATAKOWANY” (wychowujmy.pl)