PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY oraz WYTYCZNE MEiN, MZ i GIS

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Prosimy zapoznać się z PROCEDURĄ FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II W KLUCZACH obowiązującą od 1 września 2020 r.

oraz Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny.

 

Procedura funkcjonowania SP w Kluczach od 1 września 2020 r.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny, wrzesień 2021

Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

 

Plik do pobrania:

Załącznik nr 2 do procedury – Oświadczenie i zgody