“Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty
sprzęt na rzecz wybranej szkoły.

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

Termin Akcji: 8-24 listopada 2021

Miejsce Akcji: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach

 

Może być komiksem przedstawiającym 3 osoby, dziecko i tekst „BEZPŁATNA 2BIÓRKA ELEKTROŚMIEC WSZYSTKIE DZIECI 2BIERAJĄ ELEKTROŚMIECI 2BIERAMY: komputery, drukarki, telefony, monitory, sprzet RTV, AGD, baterie, itp. DZIĘKI 2 NAMI ZYSKUJE KAŻDY UCZESTNIK DOŁĄC2 AKCJI! DO AKCJI! ZBIÓRCE PLACÓWKA MOŻE DOPOSAŻYĆ SIĘ SPRZĘT SPORTOWY LUB BIUROWY TERMIN 2BIÓRKI: MIEJSCE ZBIÓRKI: organizator operator akcji: Green Office Ecologic Sp.2 ut. Trebacka 00-074 Warszawa Ecologic partnerzy akcji: sport Polan Green Office Ecologic Sp. wystawia niezbe™dne dokumenty przypadku oddania sprzetu instytucji ook.com/GreenOfficeEcologic/ Express Off KMP Biuro tel: 482 511 czynne godz. 8.00-16.00 e-mail: eko.sekoly@greenoffice.co”