„Gmina Klucze dba o dobry klimat”

Nasza Szkoła bierze udział w projekcie „Gmina Klucze dba o dobry klimat”

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach 

bierze udział w projekcie

 „Gmina Klucze dba o dobry klimat”

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie ekologicznym, na który Gmina Klucze otrzymała dofinansowanie w kwocie 17 220,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna”.

Celem zadania jest podniesie poziomu świadomości ekologicznej i wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza, zasobów wody i co za ty idzie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a także kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci ze szkół i przedszkoli na terenie Gminy Klucze. Projekt jest realizowany we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Kluczach, Centrum Usług Społecznych w Kluczach oraz Gminnym Zespołem Oświaty.

Zadanie składa się z kilku działań. Jednym z nich jest organizacja przyrodniczych warsztatów terenowych pn.: Las kluczem do dobrego klimatu dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z terenu Gminy Klucze. Odbywać się będą w lasach zlokalizowanych w pobliżu przedszkola lub szkoły. Ponadto, w ramach zadania, w trakcie 9. Pikniku Rodzinnego organizowanego przez naszą szkołę w dniu 5 czerwca 2022 r. została przeprowadzona kampania edukacyjna. Dodatkowo zorganizowany został konkurs plastyczny dla dzieci ze wszystkich klas w/w szkół podstawowych pt.: „Ja też chronię środowisko”, a wyróżnione i nagrodzone prace będą miały uroczystą wystawę. W ramach zadania prowadzona będzie również kampania promocyjno-informacyjna, efektem której będą publikowane w lokalnych mediach artykuły i materiały prasowe.

Dołączyliśmy do projektu pn. „Gmina Klucze dba o dobry klimat” w odpowiedzi na obecne dramatyczne zmiany zachodzące w środowisku naturalnym, powstałe w wyniku działalności człowieka i wymuszające podejmowanie wszelkich działań mogących im przeciwdziałać. Jedną z kluczowych kwestii jest przekonanie i wyedukowanie społeczeństwa, że na obecny kryzys ma wpływ postępowanie i decyzje podejmowane „odruchowo” w życiu codziennym przez każdego z nas. To one wpływają na zużycie surowców naturalnych, zmniejszanie zasobów wody, emisję gazów cieplarnianych, produkcję śmieci i odpadów, w tym plastiku, wykorzystywanie pestycydów i innych chemicznych środków ochrony roślin, masowe wymieranie gatunków, itp. Konieczne jest zwrócenie uwagi na błędy, które popełniamy oraz  pokazanie dobrych praktyk, jakie możemy stosować w naszym życiu codziennym. Z publikowanych danych wynika, że w dzisiejszych czasach dzieci spędzają za mało czasu w kontakcie z przyrodą, co sprawia, że nie są wrażliwe na negatywne zmiany zachodzące w środowisku naturalnym i tym samy nie są chętne ani gotowe do zmiany własnych nawyków, w celu jej ochrony.

W ramach zadania Gminy Klucze spróbujemy wypracować właściwą postawę proekologiczną wśród uczniów naszej szkoły. Poprzez projekt  pokazana zostanie otaczająca nas przyroda oraz to, co możemy stracić, jeśli nie zmienimy swojego konsumpcyjnego podejścia do środowiska naturalnego. Ponadto  spróbujemy przekonać najmłodszych o tym, że nawet robiąc zakupy, czy wykonując porządki domowe,  możemy podejmować świadome decyzje, które mają realny wpływ na ochronę środowiska.