PROJEKT „POZNAJ POLSKĘ”

PROJEKT „POZNAJ POLSKĘ”

PROJEKT „POZNAJ POLSKĘ” PROJEKT „POZNAJ POLSKĘ” PROJEKT „POZNAJ POLSKĘ” 

PROJEKT „POZNAJ POLSKĘ”

W 2023 r. ruszyła nowa edycja programu „Poznaj Polskę”, w ramach którego uczniowie klas I-VIII otrzymują dofinansowanie na realizację zadań mających na celu umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. Wykaz punktów edukacyjnych przeznaczony jest dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).

W ramach programu „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki: jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł, dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł, oraz trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł. Wkład własny, czyli pozostałe 20% kosztów wycieczki, pokrywany jest z wpłat rodziców.

Tym samym nasza Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach uzyskała dofinansowanie w kwocie 34 612,00 zł na realizację:

• wycieczki1-dniowej dla klas IV-VIII do Krakowa,

• wycieczki 3-dniowej dla klas IV-VIII do Warszawy,

• wycieczki 3-dniowej dla klas IV-VIII na trasie Kórniki – Gniezno – Poznań,

Będą one realizowane na jesień, już w nowym roku szkolnym. ZAPRASZAMY!

Magdalena Nowak