II Gminna Językowa Gra Terenowa

II Gminna Językowa Gra Terenowa

Dnia 27 maja 2024 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach zorganizowała i przeprowadziła II Gminną Językową Grę Terenową „Klucze Quest – mission possible,

która została objęta Honorowym Patronatem Wójta Gminy Klucze.

W Grze uczestniczyli reprezentanci klas ósmych wszystkich szkól gminy Klucze, wraz z opiekunami. Wszyscy byli bardzo zaangażowani i starali się zdobyć jak najwięcej punktów dla swojej drużyny.

Zadań było sporo i były zróżnicowane. Niektóre z nich uczniowie ocenili jako trudne.

Trzeba się było wykazać nie tylko umiejętnościami językowymi, ale również artystycznymi i sportowymi. Pomogła też wiedza z matematyki, fizyki i chemii.

Bardzo istotne okazały się: umiejętność pracy w grupie i zarządzanie czasem. Na wykonanie zadań drużyny miały tylko 150 minut.

Komisja oceniła uczestników zgodnie z regulaminem i przedstawiła wyniki:

I miejsce – Globtrotters ze Szkoły Podstawowej w Ryczówku

II miejsce – Ekipa Wyjazdowa ze Szkoły Podstawowej w Kluczach

III miejsce – Youngsters ze Szkoły Podstawowej w Bydlinie

Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Kluczach.

Wszyscy uczestnicy Gry otrzymali słodkie upominki.

Mając na uwadze hasło przewodnie Gry – Ważniejsza od celu jest droga, którą się do niego dąży

mamy nadzieję, że była to zarówno zabawa jak i lekcja.

 

Dziękujemy:

Wójtowi Gminy Klucze panu Norbertowi Bieniowi za objęcie Gry Honorowym Patronatem i ufundowanie nagród.

Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach: pani Marcie Dziura i pani Annie Konieczniak za wsparcie.

Nauczycielom oraz pracownikom szkoły, którzy pomogli w organizacji i przeprowadzeniu Gry: pani Annie Krawiec, pani Marii Dyduch, pani Kindze Sierce, pani Weronice Antonik – Król.

Uczniom z klas 7b i 6a, którzy przydzielali zadania na wyznaczonych stanowiskach i przyznawali punkty za ich wykonanie.

Danuta Majcherkiewicz

Mariola Wrońska