Małopolska Tarcza Humanitarna

Nasza szkoła bierze udział w projekcie:

Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy

– Pakiet Edukacyjny

Wnioskodawca: Gmina Klucze

Realizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach

Celem projektu jest wsparcie potencjału małopolskich organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe kształcenia ogólnego i zawodowego oraz placówki oświatowe w organizacji nauki i wsparcia uczniów ukraińskich w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie.

Termin realizacji: marzec 2023 – 31 sierpnia 2023r.

W ramach projektu w naszej szkole realizowane będą następujące zajęcia:

– „Magia liter” zajęcia kaligraficzne

– „Sąsiedzkie gotowanie” – kulinarne popołudnia polsko – ukraińskie

– „Ananas” – zajęcia ekonomiczne, finansowe, przedsiębiorczość

– „Łączy nas przyroda – poznajemy przyrodę najbliższej okolicy” – zajęcia ekologiczne w terenie

– „Siła 4 żywiołów” – zajęcia sensoryczne

– „Szkolny ogród marzeń” – zajęcia ogrodnicze

– „Strofy lokalnych poetów” – popołudnia poetyckie

– „Wyprawa w krainę chemii i fizyki” – warsztaty naukowe

– „Nakręcamy (się na) integrację” (film)

– „Taniec łączy serca” – warsztaty taneczne

– „Teatralna przestrzeń integracji” – zajęcia teatralne

Zorganizowane zostaną także wycieczki do Muzeum w Krakowie, Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach, stacji terenowej IB PAN w Szarowie, ogrodów Kapias w Goczałkowicach Zdrój.

O terminach warsztatów i wycieczek oraz miejscu warsztatów instruktorzy będą informować uczniów na bieżąco.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Anna Konieczniak

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PROJEKTU