Wizyta koordynatorów programu DSD w naszej szkole

Wizyta koordynatorów programu DSD w naszej szkole

 

            W dn. 23 maja gościliśmy w szkole koordynatorów programu DSD  – panią Susanne Lindemann, doradcę i koordynatora ds. języka niemieckiego  z Centrali Szkolnictwa Zagranicznego ( ZfA) we Wrocławiu oraz pana Ralfa Aurisa- doradcy metodycznego i konsultanta.

Koordynatorzy obserwowali ciekawą lekcję języka niemieckiego w klasie IIa DSD,  prowadzoną przez koordynatora szkolnego programu DSD- panią wicedyrektor Violettę Auguścik.  Potem odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyła także pani dyrektor – Marta Dziura.  

Tematem spotkania było podsumowanie realizacji programu DSD I oraz określenie planu działania na najbliższe lata w związku z reformą oświaty. Ustalono, iż egzamin DSD dla uczniów realizujących ten program będzie odbywał się w klasie ósmej.  W miejsce gimnazjum rolę centrum egzaminacyjnego będzie pełnić Szkoła Podstawowa w Kluczach.

Pan Ralf Auris podziękował także za dotychczasową wzorową współpracę i ogromne zaangażowanie nauczycieli języka niemieckiego w rozwijanie programu DSD w naszej szkole.