ERASMUS, Sycylia, SP Klucze 2022

UCZEŃ W CENTRUM UWAGI GWARANCJĄ SUKCESU SZKOŁY

 

a

 

UCZEŃ W CENTRUM UWAGI GWARANCJĄ SUKCESU SZKOŁY

Szkolenie nauczycieli we Florencji (Włochy) w ramach programu Erasmus+

 

Sukces edukacyjny możliwy jest tylko dzięki współpracy i zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i rodziców. Współczesna szkoła powinna być środowiskiem w którym uczeń ma możliwość kreowania swojej indywidualnej ścieżki edukacyjnej. Dzięki temu jest on w stanie rozwijać własne talenty oraz  umiejętności  istotne dla niego  nie tyko dzisiaj, ale także niezbędne w przyszłości.

W nowoczesnej szkole centralną rolę powinien odgrywać uczeń, nauczyciel powinien wejść w rolę „coacha” dbającego o rozwój  uczniów. Całość procesu powinna być wspierana przez rodziców, którzy współuczestniczą w procesie edukacyjnym. Rodzice odgrywają aktywną rolę w szkole, która polega nie tylko na koncentrowaniu się  na rozwoju własnego dziecka, ale powinni uczestniczyć w rozwoju całej społeczności szkolnej.

Współczesne nauczanie kładzie szczególny nacisk na realizację zajęć dydaktycznych w formie projektowej lub warsztatowej. Zajęcia powinny być twórcze i kreatywne, angażujące uczniów do współpracy, rozwijające nie tylko wiedzę i umiejętności przedmiotowe, ale również kompetencje społeczne. Szczególne zastosowanie w procesie dydaktycznym powinny mieć nowe technologie.

 

Jak budować szkołę przyjazną uczniom? Jakimi nowoczesnymi metodami należy pracować, aby rozwijać wszechstronne kompetencje dzieci i młodzieży? Jak wprowadzać formy projektowe i warsztatowe?

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kluczach pani Marta Dziura oraz dwie anglistki: pani Aneta Miszczyńska i pani Mariola Wrońska wzięły udział w tygodniowym szkoleniu we Florencji, którego celem było nabycie praktycznych umiejętności zarządzania klasą, tak, aby przy użyciu najnowszych technik zachęcać i angażować uczniów do nauki. Uczestniczki kursu nauczyły się jak  organizować swoją pracę, aby centralne miejsce w procesie edukacji zajmował uczeń.  Nauczycielki planują podzielić się nową wiedzą i  doświadczeniem z kadrą pedagogiczną szkoły i w czynny sposób wprowadzić poznane metody nauczania takie jak:  Flipped Classroom, Project-Based Learning, Problem-Based Learning, Discovery Learning w swoją pracę dydaktyczną.

Nowe doświadczenia i umiejętności pozwolą na realizację innowacji pedagogicznych, które stają się niezbędnym elementem nowoczesnej edukacji.

 

Szkolenie „Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning”  przeprowadzone przez szkołę Europass Teacher Academy z Włoch zostało zrealizowane w ramach  projektu “Innowacje pedagogiczne kluczem do nowoczesnej edukacji” w programie Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej – akcja KA1.

Aneta Miszczyńska

 

[Not a valid template]