Wodny tor przeszkód na Dzień Dziecka

02.06.2019 r. z okazji Dnia Dziecka na terenie naszej szkoły przygotowano dla dzieci z gminy Klucze bezpłatną atrakcję, mianowicie wodny tor przeszkód.

Od 9.00 do 19.00 171 dzieci skorzystało z naszego zaproszenia. Zabawa ta okazała się niesamowitą frajdą, rekordziści pokonywali tor przez 3 godziny. Całe przedsięwzięcie mogło zaistnieć dzięki sponsorom, czyli Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Kluczach, Radzie Rodziców, pełnomocnikowi Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kluczach.