Pielęgniarka Szkolna

Szanowni Państwo!

NZOZ „ZDROWIE” Sp. z o.o. informuje, że profilaktyczną opiekę medyczną w szkole pełni Pielęgniarka Szkolna Pani Wanda Rusik.

Działając zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami NZOZ „ZDROWIE” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do wszystkich rodziców/opiekunów uczniów o informacje zwrotne:

  • Jeśli nie zgadzacie się Państwo na objęcie swojego dziecka profilaktyczną opieką medyczną przez pielęgniarkę szkolną bardzo prosimy o pisemne oświadczenie o braku zgody i dostarczenie dokumentu w zaklejonej kopercie do sekretariatu szkoły z dopiskiem „dla pielęgniarki szkolnej” (Jeśli zgadzacie się Państwo na objęcie swojego dziecka opieką profilaktyczną przez pielęgniarkę szkolną to proszę tę wiadomość potraktować jako informację i nie odpowiadać na nią).
  • Jeśli Państwa dziecko jest przewlekle chore lub posiada  orzeczony stopień niepełnosprawności  i zgadzacie się Państwo na profilaktyczną opiekę medyczną pielęgniarki szkolnej to prosimy o kontakt pod numerem telefonu 698722771.

 

NZOZ „ZDROWIE” Sp. z o.o. informujemy, że wszystkie dane osobowe dzieci (uczniów) objęte są ochroną danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji celów i obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 12.04.2019 o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz nie będą udostępniane osobom trzecim.