Anna Konieczniak z uczennicami podczas rozdania nagród w konkursie Chrońmy źródła wody

Nagroda i wyróżnienie w powiatowym konkursie „Chrońmy źródła wody”

Nagroda i wyróżnienie w powiatowym konkursie „Chrońmy źródła wody”

W dniu dzisiejszym w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyła się Konferencja z okazji obchodów światowego dnia wody, w trakcie której wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom powiatowego konkursu „Chrońmy źródła wody”.

Z naszej szkoły nagrodzone zostały dwie prace literackie w formie wierszowanej:

– Amelia Dudzik, uczennica klasy IVb zdobyła III miejsce w kategorii wiekowej: uczniowie klas I-IV za wiersz pt. „Moja rzeko”

– Karolina Zacłona, uczennica klasy IVb otrzymała wyróżnienie w kategorii wiekowej: uczniowie klas I-IV za wiersz pt. „Świat w zieleni”

Opiekunem uczennic jest mgr Anna Konieczniak.

Gratulujemy wspaniałego wyniku i życzymy dalszych sukcesów!

Konkurs literacko-plastyczno-ekologiczny „Chrońmy źródła wody” organizowany jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Stowarzyszenie Teatralno-Literackie i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,Burmistrza Miasta Bukowno, Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, Wójta Gminy Klucze, Wójta Gminy Bolesław, Wójta Gminy Trzyciąż.

Celem konkursu jest uświadomienie zagrożeń będących skutkiem negatywnych działań człowieka na środowisko, uwrażliwienie na aktualne problemy dotyczące czystości wód i gleb oraz gospodarki ściekowej, rozbudzanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym i kształtowanie zachowań proekologicznych.

[Not a valid template]