Test Bezpieczeństwa zdany na piątkę

Test Bezpieczeństwa zdany na piątkę

Test Bezpieczeństwa zdany na piątkę

Od października 2021 roku wszyscy pierwszoklasiści naszej szkoły uczestniczyli w XIII-tej edycji Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Wychowawcy klas pierwszych realizowali program poprzez przeprowadzanie zajęć związanych z bezpieczeństwem q domu, w szkole, na drodze, w Internecie i w relacjach z rówieśnikami oraz z przydatną dla dzieci tematyką aktywnego zapamiętywania, nauki koncentracji i rozwijania kreatywności na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.

Po przeprowadzeniu zajęć i wypełnieniu Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa szkoła nabyła prawo do posługiwania się certyfikatem „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

Test wypadł znakomicie, a udział w projekcie zwiększył świadomość dzieci na problem bezpieczeństwa i dowiódł, że najskuteczniej uczy się przez zabawę.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej wręczyli pierwszoklasistom Dyplomy potwierdzające udział uczniów w programie Akademia Bezpiecznego Puchatka.

                                                                      Gratulujemy ???

Test Bezpieczeństwa zdany na piątkę

Test Bezpieczeństwa zdany na piątkę