Aktywna Tablica

Szkoła Podstawowa w Kluczach uczestniczy w programie rządowym „Aktywna Tablica”. W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy dwie sale w nowoczesne tablice multimedialne i stosujemy na prowadzonych lekcjach działania oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej. Innym z podjętych działań jest zawarcie porozumienia z 5 szkołami w gminie i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

Szkoły uczestniczące w sieci:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczówku.
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kwaśniowie Dolnym.
4. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach.
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chechle.
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie.

Z działaniami podjętymi w ramach sieci współpracy w tym z przykładami dobrych praktyk, zrealizowanych scenariuszy lekcji otwartych zapoznać się można na stronie internetowej poświęconej temu programowi.

www.aktywnatablicaklucze.cba.pl

Zakładka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach

 

 

Realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

 

 

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum – Klucze

Scenariusz lekcji języka polskiego – Klucze