Deutsches Sprachdiplom (DSD) – język niemiecki dla uczniów klas piątych

Oferta skierowana do uczniów klas piątych.

Deutsches Sprachdiplom (DSD) jest wspólnym przedsięwzięciem Federalnego  Urzędu Administracji Niemiec RFN i krajów związkowych.  Od 2008 roku dzięki inicjatywie: „Szkoły: Partnerzy przyszłości” wszystkie szkoły DSD należą do grona ponad tysiąca szkół objętych patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Program DSD jest realizowany w Polsce od 1997.

 

  • Realizacja programu DSD

Program DSD realizowany jest w szkołach ( do tej pory były to licea i gimnazja), które po spełnieniu  określonych kryteriów zostały przyjęte do grona szkół partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i otrzymały zezwolenie na przeprowadzanie egzaminu DSD. Szkoły te, w ścisłej współpracy z Centralą Szkolnictwa Zagranicznego przygotowują  uczniów do egzaminu.

Gimnazjaliści ( w przyszłości uczniowie szkoły podstawowej) zdają DSD I na poziomie A2/ B1, a uczniowie liceum – DSD II na poziomie B2/ C1.

 

  • Jak wygląda egzamin DSD ?

 

Egzamin DSD składa się z czterech części: Komunikacji pisemnej, komunikacji ustnej, rozumienia z czytania i rozumienia ze słuchu. Są  one  oceniane równoważnie, co znaczy, że za każdą część zdobyć można 25%  wszystkich punktów. Uczniowie nie ponoszą  żadnych kosztów związanych z przystąpieniem do egzaminu. Jest on finansowany przez Republikę Federalną Niemiec.

 

Egzamin przeprowadzany jest tylko w licencjonowanych szkołach

partnerskich Republiki Federalnej Niemiec ( również w Gimnazjum w Kluczach ), a  przystąpić  do niego mogą jedynie uczniowie tych szkół. Dyplom DSD II jest  świadectwem znajomości języka niemieckiego niezbędnej do podjęcia studiów wyższych w krajach niemieckojęzycznych i zwalnia  obcokrajowców z egzaminów wstępnych z języka niemieckiego.

Dyplom może być również  przydatny studentom polskich uczelni, którzy ubiegać się będą o stypendium w Niemczech.

 

W trakcie trwania nauki w klasach przygotowujących  do egzaminu DSD wyróżniający się uczniowie mają możliwość skorzystania z wakacyjnych kursów językowych w Niemczech.