eTwinning Academy – Kompetencje kluczowe w nowoczesnej szkole

 

 

eTwinning Academy – Kompetencje kluczowe w nowoczesnej szkole

Dlaczego kompetencje kluczowe i umiejętności podstawowe mają duże znaczenie?

Każdy ma prawo do kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie, które mają charakter włączający, spełniają kryteria wysokiej jakości oraz służą nabywaniu kompetencji kluczowych i umiejętności podstawowych. Tego rodzaju kompetencje i umiejętności są warunkiem samorealizacji i rozwoju osobistego oraz zwiększenia szans na rynku pracy, a także kluczem do włączenia społecznego i aktywnej postawy obywatelskiej.

Dane zgromadzone w 2018 r. w ramach Programu międzynarodowej oceny umiejętności uczniów wskazują jednak, że ponad jedna piąta uczniów w UE nie nabyła w stopniu wystarczającym umiejętności czytania ani znajomości matematyki czy nauk ścisłych. W 2018 r. odsetek osób osiągających słabe wyniki w nauce czytania wynosił 21,7 proc., w matematyce 22,4 proc., a w naukach ścisłych 21,6 proc. W latach 2009–2018 wyniki w zakresie umiejętności czytania i w naukach ścisłych uległy w UE pogorszeniu, a w matematyce pozostały na tym samym poziomie.

Jakie działania podejmuje Unia Europejska w tej dziedzinie?

Rada Europejska przyjęła zaktualizowane zalecenie Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Zalecane przez Radę podejście polega na wspieraniu rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności podstawowych przez:

  • zapewnienie wszystkim kształcenia, szkolenia i możliwości uczenia się przez całe życie charakteryzujących się wysoką jakością

  • wspieranie kadry nauczycielskiej w stosowaniu metod nauczania i uczenia się opartych na kompetencjach

  • promowanie różnorodnych metod uczenia się w różnych kontekstach z perspektywy uczenia się przez całe życie

  • testowanie różnych metod oceny i walidacji kompetencji kluczowych.

Jakie będą kolejne kroki?

W ramach europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia państwa członkowskie UE postawiły sobie za cel, aby do 2020 r. osoby osiągające słabe wyniki pod względem umiejętności podstawowych stanowiły mniej niż 15 proc. wszystkich 15-latków.

W ramach wspierania państw członkowskich w podnoszeniu poziomu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych wszystkich obywateli Komisja ułatwia wzajemne uczenie się i wymianę dobrych praktyk.

https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_pl

Opis warsztatów w ramach szkolenia „Rozwój kompetencji kluczowych w nowoczesnej szkole”

Przestrzeń w edukacji (Ewa Radanowicz)

Szkoła to miejsce, które przemawia do nas różnymi językami. Może być dla nas miejscem, do którego, czasami nie wiedzieć czemu, chętnie lub niechętnie przychodzimy. Może być również miejscem magicznym i przyjaznym, miejscem spotkań ludzi, sytuacji i przeżyć. Oby pozytywnych, takich, które „uskrzydlają” i pomagają przetrwać. Nie bez znaczenia zatem wydaje się fakt, w jakim miejscu przebywamy i jakich spotkamy tam ludzi. Bez wątpienia szkoła jest miejscem edukacji, która zwykle kojarzy nam się z działaniami na rzecz rozwoju intelektualnego. Trud naszej pracy rozpoznamy po efektach w postaci wiedzy i związanych z nią umiejętności. Mało w tym miejsca na emocje, przeżycia i doświadczania, a przecież to one dają nam poczucie bezpieczeństwa, uznania i wyzwalają potrzebę samorealizacji. Często stają się motorem napędowym do nauki, budząc chęć do poznawania świata i ludzi. Myśląc o tym, jakie reakcje zachodzą między dzieckiem, a światem, czy dzieckiem, a dorosłymi, myślmy również, o tym, że przestrzeń i jej organizacja może mieć charakter społeczny. Może sprzyjać różnym interakcjom, rozmowom, nawiązywaniu kontaktów lub przeciwnie – może je blokować, a nawet uniemożliwiać. Prezentując wypracowany przez nas model kształtowania przestrzeni i organizacji pracy, chcę pokazać, że w codziennej „gonitwie” mało jest miejsca na myślenie o przestrzeni w edukacji. A przecież ona może stać się obszarem świadomie używanym i kształtowanym. Może być składnikiem programu/pomysłu na szkołę, który będzie zawierał nasz światopogląd, będzie koncepcją lokalizacji wartości, wiedzy i wyobrażeń, w których ludzie prowadzą swoje codzienne czynności.

Branżowe symulacje biznesowe (Elżbieta Szczepaniak)

W czasie warsztatów uczestnicy wezmą udział w wirtualnej rozgrywce z zakresu zarządzania firmą. Będą prowadzić wirtualne firmy, podejmować realistyczne decyzje biznesowe i konkurować z innymi zespołami, by w praktyczny sposób poznać zagadnienia dot. prowadzenia firmy i rozwijać kompetencje przedsiębiorcze, w tym logiczne myślenie, analizę danych, rozwiązywanie problemów, pracę w grupie itp.

Trendy w edukacji (Celina Świebocka)

Podczas warsztatów uczestnicy poznają przykłady wykorzystania modelu odwróconej lekcji oraz WebQuestu w projektach eTwinning oraz narzędzia TIK przydatne do tworzenia własnych materiałów multimedialnych, m.in. DeckToys i narzędzia dysku Google. Escape Room jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych metod aktywizujących. W ramach warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi narzędziami do samodzielnego tworzenia gier (m.in.: Nearpood, Actionbound). Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać grę w kontekście edukacyjnym, na czym dokładnie polega i jak ją dobrze zorganizować, aby czerpać z niej liczne korzyści metodyczne i pedagogiczne.

Szkolenie realizowane jest w ramach działań projektowych programu Erasmus+ „Kompetencje kluczowe w nowoczesnej szkole”

Uczestnik szkolenia: Aneta Miszczyńska

 

 

 

 

 

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [207.25 KB]