Innowacja: TAŃCZYĆ MOŻE KAŻDY – JERUZALEMADANCECHALLENGE

TAŃCZYĆ MOŻE KAŻDY – JERUZALEMADANCECHALLENGE –

innowacja organizacyjna realizowana w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach w roku szkolnym 2022/2023

Tytuł/nazwa innowacji: Tańczyć może każdy – JeruzalemaDanceChallenge

 Imię i nazwisko osób/osoby wdrażających innowację: Marzena Pilch-Kocjan

Rodzaj innowacji : organizacyjna

Cele innowacji pedagogicznej:

  • Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu w czasie przerw międzylekcyjnych.
  • Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
  • Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu przez czynny udział w zajęciach muzyczno– ruchowych.
  • Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką.
  • Kształtowanie zainteresowania tańcem i ruchem przy muzyce.
  • Pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej i sposobu spędzania wolnego czasu.
  • Udział w programach z różnych okazji w szkole i w środowisku ( Piknik Rodzinny)
  • Rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.

Osoby objęte działaniami: wszystkie oddziały

Czas realizacji innowacji: październik 20022r – czerwiec 2023r.