Klasa sportowa – innowacja w klasie czwartej

Po raz pierwszy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach została utworzona klasa o profilu sportowym.

Oferta skierowana jest do uczniów klas czwartych (dziewcząt i chłopców) uzdolnionych sportowo i lubiących sport, pragnących rozwijać swoje umiejętności i talenty. Zadaniem szkoły jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych. Zajęcia sportowe uczą systematyczności i obowiązkowości, pozwalają na stawianie uczniom coraz wyższych wymagań. Mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, kształtują postawy prozdrowotne i proekologiczne. W klasie sportowej realizowany jest rozszerzony program zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin. Klasa sportowa realizuje ukierunkowany program szkolenia sportowego (6 godzin tygodniowo) równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla klasy IV szkoły podstawowej. Klasę podzielono na 2 profile: pływanie (dziewczęta) i piłka nożna ( chłopcy).

  • W klasach wyższych możliwość łączenia profili (języki obce)
  • Ratownictwo wodne – przygotowanie do kursu na młodszego ratownika WOPR

Zasady, które obowiązywała podczas rekrutacji:

  • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony badaniami lekarskimi i zaświadczeniem lekarza medycyny sportowej (wyniki specjalistycznych badań lekarskich zostały dostarczone do sekretariatu szkoły)
  • pisemna deklaracja rodziców lub prawnych opiekunów
  • pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej.

W roku szkolnym szkolnym 2017/2018 utworzona klasa sportowa o wyżej wymienionych profilach, która liczy 24 uczniów, 12 dziewcząt i 12 chłopców.