LOTNI – Logika, Obserwacja, Turystyka, Nauka, Integracja

„LOTNI – Logika, Obserwacja, Turystyka, Nauka, Integracja” – nowy projekt Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze dla uczniów realizowany w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Kluczach.

 

Już 1 września rozpoczynają się działania projektu „LOTNI – Logika, Obserwacja, Turystyka, Nauka, Integracja”, na którego realizację Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze zdobyło dotację w wysokości 50 000,00zł w ramach programu „Z PZU po lekcjach” Fundacji PZU.

 

Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu wiejskiego gminy Klucze poprzez ich wszechstronną aktywizację oraz szukanie i promowanie innowacyjnych narzędzi i metod edukacyjnych atrakcyjnych dla ucznia w terminie od 1.09.2017r.-30.06.2018r.

 

Działania projektu będą podzielone na kilka modułów.

Strefa Naukowa „Być jak … Mikołaj Kopernik, czyli Mali poszukiwacze gwiazd” zainspiruje uczniów do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi na tematy naukowe.

Kolejna Strefa Krajoznawczo – Turystyczna „Od piasków pustyni …” będzienmiała na celu kształtowanie i rozwijanie wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych, uwrażliwienie na piękno przyrody oraz zachęcania dzieci do samodzielnego poznawania ziemi ojczystej i najbliższego otoczenia.

Strefa logicznego myślenia to rozwijające zabawy matematyczne kształtujące myślenie abstrakcyjno – logiczne, zajęcia szachowe i robotyka.

Ostatnia Strefa Młodego Fotoreportera to vademecum dziennikarstwa i fotografii dokumentujące działania projektu.

 

Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach. Na początku września zostanie opracowany i udostępniony harmonogram działań.

plakat_A2_sfok_pzu

ZAJĘCIA SZACHOWE

LOTNI – harmonogram zajęć