Mobilność kadry edukacji szkolnej – Malta

Dwie nauczycielki Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Kluczach  dokształcały się na kursach metodycznych w ramach unijnego programu ERASMUS PLUS. Projekt autorstwa Pani Anety Miszczyńkiej obejmował tygodniowe szkolenie w Oxfordzie (Wielka Brytania) oraz na Malcie. Nowe metody nauczania zostaną wykorzystane na lekcjach języka angielskiego.

Kurs „Language Fun and Games: Primary School Language Teaching” został zorganizowany i przeprowadzony przez Executive Training Institute na Malcie, który od wielu lat na bardzo wysokim poziomie prowadzi szkolenia językowe dla różnych grup zawodowych i wiekowych. Dokształcanie  na Malcie zostało zrealizowane w  ramach projektu Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej unijnego programu „Uczenie się przez całe życie” ERASMUS PLUS.

Szkolenie miało formę praktycznych warsztatów, a praca odbywała się głównie w grupach z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, tablicy interaktywnej i innych materiałów audiowizualnych. Tematyka kursu obejmowała metody aktywizujące i integrujące, rozwijanie wszystkich sprawności językowych, nauczanie gramatyki, słownictwa i wymowy, dyktowanie, piosenki na lekcji języka angielskiego, wykorzystywanie programów informatycznych i internetu, środki dydaktyczne online, korzystanie z youtube, style i preferencje uczenia się.

Szkolenie w znaczący sposób zachęcało  do wprowadzenia bardziej refleksyjnego podejścia w sposobie nauczania, zwiększyło wiedzę na temat metod, technik i  materiałów do nauczania, zachęciło do szerszego wykorzystania TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne), motywowało do dalszego rozwoju zawodowego, pomogło zwiększyć wymiar europejski w pracy szkoły. Wpłynęło na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, a stosowanie zdobytej na szkoleniu wiedzy i umiejętności przyczyni się do poprawy atrakcyjności i skuteczności realizowania celów nauczania, co powinno przełożyć się na podniesienie wyników sprawdzianu szóstoklasisty uczniów i ich kompetencji językowych.

Aneta Miszczyńska

dsc06045 dsc06048

dsc06298 dsc06349

dsc06386 dsc06339

malta1 malta2