KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

RZĄDOWY PROJEKT  ,,KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”

 

W roku szk. 2015/16 nasza szkoła wzięła udział w projekcie ,,Książki naszych marzeń” dzięki czemu dostaliśmy środki finansowe na zakup nowych  książek do biblioteki szkolnej. Zakupiono 170 książek na sumę 2712,50 zł.

Czytelnicy bardzo ucieszyli się, że nareszcie znaleźli nowości w bibliotece. Do wypożyczeń ustawiają się kolejki. W bibliotece często pojawiają się czytelnicy, którzy dotychczas rzadko odwiedzali bibliotekę. Dzięki nowym zakupom uczniowie od października 2015 r. do czerwca

2016 r. wypożyczyli o 772 książki więcej niż w analogicznym okresie  poprzedniego roku szkolnego.