Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

W roku szkolnym 2014/15 nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego na terenie województwa małopolskiego jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo  przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kluczach. Jest to projekt który powstał po rozpoczęciu współpracy  Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z Policją holenderską w 1996 roku.

Staramy się o przyznanie certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

polityka1

 

Projekt „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” został wdrożony do realizacji przez Komendę Wojewódzką i Komendę Miejską Policji w Krakowie.

Obecnie projekt realizowany jest w placówkach oświatowych i nosi nazwę „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach.

 

Certyfikat  ma charakter honorowy.

Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów.

 

polityka2W szkole zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, diagnozujące zagrożenia na terenie szkoły oraz poza nią. Diagnozie poddano dwa obszary realizacji: przemoc szkolna  oraz miejsca niebezpieczne, które znajdują się w szkole lub w jej najbliższym otoczeniu. Analiza ta jest bardzo ważna i ma istotny wpływ na opracowanie wraz z partnerami projektu Zintegrowanego Planu Działania, który wyznaczy priorytety zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczniów.

 

 

Odbyło się również spotkanie partnerów projektu, które miało na celu wypracowanie kompleksowego systemu działań, których celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie zjawisk antyspołecznych i patologicznych, np. przemocy w szkole.

Szczegółowe  informacje nt. projektu znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – www.malopolska.policja.gov.pl

 

Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”

Promocja projektu

Podejmowane działania