Szkolenia anglistów w ramach programu Erasmus+ przygotowanie do mobilności

Szkolenia anglistów w ramach programu Erasmus+

przygotowanie do mobilności

 

Nauczyciele – angliści wezmą udział w kolejnym szkoleniu w ramach programu Erasmus + Mobilność Edukacji Szkolnej.  Uczestnicy mobilności będą się szkolili  we Florencji (Włochy) na kursie „Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning”

Celem  kursu jest przygotowanie nauczycieli  do promowania aktywnego uczenia się wśród uczniów.  Uczestnicy dowiedzą się więcej na temat skutecznego zarządzania klasą, tak aby przy użyciu najnowszych i innowacyjnych technik zachęcali i angażowali uczniów do nauki. Dzięki interaktywnym zajęciom uczestnicy dowiedzą się, jak budować środowisko, w którym centralne miejsce zajmuje uczeń i jego potrzeby. Dzięki temu będą mogli skutecznie wpływać na wszechstronny rozwój swoich podopiecznych.

Umiejętności, które uczestnicy nabędą po zakończeniu kursu:

  • Zwiększenie świadomości na temat czynników, które wspierają efektywne uczenie się;
  • Nabycie praktycznych umiejętności jak zachęcać uczniów do rozwiązywania problemów, formułowania złożonych pytań, debatowania, burzy mózgów podczas zajęć;
  • Lepsze zarządzanie i ocenianie pracy zespołowej, poznanie technik, które wpływają na angażowanie uczniów w realizacje projektów i prace zespołową;
  • Wspieranie studentów w stawianiu czoła wyzwaniom i uczeniu się przez działanie;
  • Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności dotyczących nowych metod, takich jak: Flipped Classroom, Project-Based Learning, Case-Based Instruction, Discovery Learning.

W szkoleniu wezmą udział nauczyciele z krajów europejskich co wpłynie na wymianę doświadczeń, pozwoli na dzielenie się przykładami dobrych praktyk w pracy dydaktycznej oraz da szansę na nawiązanie współpracy międzynarodowej pomiędzy szkołami.

Partnerem w realizacji kursu jest szkoła Europass Teacher Academy, która ma swoje siedziby we Włoszech, Irlandii i Hiszpanii.

 

This Erasmus+ course has been created for teachers who want to learn more about managing an effective and up to date classroom that encourages participation and engaged learning using the latest techniques.

Through interactive activities, participants will learn how to promote a student-centred learning environment. Student-centred methods have been proven to be superior to the traditional teacher-centred approach to education. Student-centred methods sustain both students’ autonomy and cooperation. They also facilitate short and long-term memory, critical thinking, problem-solving skills, self-confidence and motivation.

Here is the list of some abilities that participants will have acquired by the end of the course:

– Awareness about what supports effective learning;

– Choosing practical solutions to encourage students to solve problems, formulate complex questions, debate, explain and brainstorm during class;

– Managing and evaluating team-work while students are involved in cooperative projects and problem-solving tasks;

– Supporting students in facing challenges and in learning by doing;

– Theoretical knowledge and practical skills about new methods such as: the Flipped Classroom, Project-Based Learning, Problem-Based Learning, Case-Based Instruction, Discovery Learning.

 

2