GÓRA GROSZA

Jak co roku, na przełomie listopada i grudnia w naszej szkole odbywa się wielka zbiórka monet – ZBIÓRKA GÓRY GROSZA. Inicjatorem i koordynatorem akcji jest Samorząd Uczniowski.

W tym roku udało się nam zebrać 783,62 zł. W klasach I-III najwięcej monet zebrała klasa II b – 99,78 zł, a w IV-VI klasa VI a -91,47zł.

GRATULUJEMY

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Uczniowie nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

To już siedemnasta edycja Góry Grosza, akcji zbierania monet w całej Polsce, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom.

Korzyści z uczestnictwa szkoły lub przedszkola w akcji:

Efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci.

Efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z opieki zastępczej.

ZACHĘCAMY UCZNIÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W QUIZACH DOTYCZĄCYCH ZBIÓRKI GÓRY GROSZA, PRZYGOTOWANYCH PRZEZ TOWARZYSTWO NASZ DOM (materiały do pobrania).

Samorząd Uczniowski

dyplom2b

6a

 

Zapraszamy chętnych do rozwiązania quizów

Znajdź różnice

Sprawdź, ile wiesz o Górze Grosza

Policz grosze