Uczniowie przyjęci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/18

Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/18 

zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Kandydaci zamieszkali  w obwodzie szkoły są przyjęci z urzędu do klasy pierwszej.

 

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach:

  1. Banyś Emilia
  2. Cupiał Natan
  3. Kozioł Mateusz
  4. Lis Stefan
  5. Płonka Nadia
  6. Porębski Adam
  7. Stefańska Alicja
  8. Szulik Aleksander
  9. Ziaja Maria
  10. Ziobro Zuzanna.