Szkolenie anglistów w Londynie

Szkolenie anglistów w Londynie

W ramach realizowanego  projektu „Innowacje pedagogiczne kluczem do nowoczesnej edukacji” finansowanego z Europejskiego Programu Erasmus + Mobilność Kadry Edukacyjnej dyrektor szkoły pani Marta Dziura oraz nauczycielki języka angielskiego panie: Aneta Miszczyńska i Mariola Wrońska wzięły udział w szkoleniu metodycznym w Wielkiej Brytanii. W trakcie pobytu chłonęły zarówno wiedzę fachową z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, jak i otaczającą je wielokulturową rzeczywistość współczesnego Londynu.

Kurs Creative Methodology w Language Link School w Londynie był  nowoczesnym, pełnym niezbędnych treści treningiem metodycznym i językowym.  Kurs  miał na celu wyposażenie biorących w nim udział nauczycieli nie tylko w wiedzę na temat najnowszych teorii nauczania języka, ale też pozwolił im zapoznać się z praktyką prowadzenia lekcji nowatorskimi metodami ze szczególnym uwzględnieniem nauczania komunikacji w języku angielskim.

W trakcie pobytu nauczycielki miały również możliwość obserwacji pracy swoich angielskich kolegów w londyńskich szkołach.  Wspólna wymiana doświadczeń pozwoli na wprowadzenie w naszej placówce przykładów dobrych praktyk w nauczaniu oraz zarządzaniu szkołą.

Wizyta w Londynie to również niezwykła lekcja wielokulturowości i tolerancji, która w myśl programu Erasmus + zmienia nasze życie i otwiera umysły. Swoją nową wiedzą i doświadczeniami będziemy się dzielić z naszymi uczniami w codziennej pracy, wierząc w przesłanie Edmunda De Wall ”With languages, you are at home anywhere” (Znając języki wszędzie czujesz się jak u siebie w domu).

Aneta Miszczyńska

ERASMUS

 

[Not a valid template]