ZAPISY DO SZKOŁY

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach, ogłasza zapisy do szkoły dzieci urodzonych w 2011r.


Do zapisu należy zgłosić się w sekretariacie szkoły z metryką urodzenia dziecka /metryka do wglądu/ i wypełnioną kartą zgłoszenia dziecka, w dniach 12.03. – 13.04.2018r.

Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać w sekretariacie szkoły, przedszkola lub tutaj: KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do klasy I