„Międzypokoleniowa Inauguracja Roku Szkolnego”

       2 września 2019  to początek nowego roku szkolnego. To także ważna data historyczna – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji uroczystą akademię dopełniła akcja „Przerwany marsz”, która polegała na symbolicznym dokończeniu 2 WRZEŚNIA 2019 ROKU przerwanego, przez fakt wybuchu II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży.

   Dlatego wśród znakomitych gości, zaproszonych na akademię, znaleźli się seniorzy z pokolenia Dzieci Wojny. Przekroczenie progu szkoły przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończyło ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. Minutą ciszy podziękowaliśmy seniorom oraz uczciliśmy pamięć tych, którzy odeszli na wieczną wartę.

  Po przedstawieniu przygotowanym przez uczniów naszej szkoły przemawiali szanowni goście.

   Pani Dyrektor Marta Dziura w swoim przemówieniu zaakcentowała rolę osobistej siły, mówiąc: „Poznaj się na własnej sile, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce”. Z kolei przedstawiciel biura Jacka Osucha skierował takie słowa do uczniów: „Możecie być tym, kim zechcecie”. Pani Agnieszka Ścigaj życzyła owocnego roku we współpracy i wzajemnym poszanowaniu, a Pani kurator zwróciła uwagę na wartości przekazane przez naszego Patrona, aby były obecne i realizowane w szkolnym życiu, a szkoła „otwierała” nie tylko umysły, ale i serca. Po przemówieniu starosty olkuskiego – Pana Bogumiła Sobczyka i Pana Wójta Gminy Klucze Norberta Bienia zakończyła się inauguracja nowego roku szkolnego, uczniowie podążyli do swoich klas na spotkania z wychowawcami.

Autorzy spektaklu wystawionego podczas inauguracji roku szkolnego: nauczyciele Iwona Boruń, Martyna Smaruj, Agata Janda, Marta Myszewska. Scenografia: Ada Nowakowska. Scenariusz oparto na wspomnieniach naocznych świadków II wojny światowej, mieszkańców Klucz. Wspomnienia te zebrał Janusz Dziatłowicz, redaktor pisma społeczno-kulturalnego „Klucz do Wspomnień”, wydawanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kluczach.

[Not a valid template]