Język niemiecki z native-speakerem

Język niemiecki z native-speakerem

 

Od bieżącego roku szkolnego uczniowie siódmej klasy realizujący program DSD mają niepowtarzalną okazję doskonalenia znajomości języka niemieckiego pod okiem fachowca z Niemiec. 

Doradca metodyczny, pan Ralf Auris będzie prowadził zajęcia w wymiarze 2 godzin tygodniowo.  Pan Auris pracował już przed wieloma laty w Kolegium Nauczycielskim w Warszawie, a od 3 lat aktywnie współpracował z Gimnazjum w Kluczach. Jest nauczycielem języka niemieckiego i muzyki.
Mamy nadzieję, iż współpraca z panem Ralfem przyniesie wymierne korzyści dla naszych uczniów, pozwoli im dobrze przygotować się do egzaminu DSD i zrealizować wiele ciekawych projektów. Oprócz naszej szkoły, pan Auris współpracuje także z I i III LO w Krakowie, LO w Chrzanowie, SP w Trzebini, Chrzanowie i Przegini.

Koszty zatrudnienia  nauczyciela ponosi Centrala Szkolnictwa Zagranicznego w Kolonii.