IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Szanowni Rodzice,

nasza szkoła uczestniczy w akcji IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 4 października 2019 r. pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Program:

30.09.-03.10.2019. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia – w domu, w szkole.

04.10.2019. Egzaminy z tabliczki mnożenia:

* Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.

Na przykład:

* Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł
Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).

* W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po
1 godzinie.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!

Więcej informacji: www.wmtday.org.

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

 

 

 Koordynator(zy) Lokalny(i):                                                                                           Dyrektor:

Daria Cichoń                                                                                                                       Marta Dziura

Elżbieta Grzanka

Anna Ziaja

Marzena Pilch-Kocjan