INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Szanowni Państwo!

  • Informuję, że w dniach 16-25 marca 2020r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że wszystkie zajęcia szkolne są zawieszone. To decyzja MEN wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
  • Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy przygotowując materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Pracownicy administracji i obsługi pełnią dyżury w budynku szkoły w godzinach od 9.00-12.00.
  • Proszę, aby uczniowie zgodnie z zaleceniami nie opuszczali swoich domów, unikali miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi, nie uczestniczyli w imprezach kulturalnych i sportowych.
  • Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. W związku z tym proszę, aby uczniowie sprawdzali informacje od nauczycieli przesyłane przez dziennik elektroniczny  i w miarę możliwości wykonywali ich polecenia dotyczące realizacji podstawy programowej, szczególnie uczniowie klas VIII przystępujący do egzaminu zewnętrznego.
  • Informacje dotyczące zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych znajdują się również na stronie MEN.

Proszę śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia             i MEN oraz na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.

 

Z poważaniem

Marta Dziura

Dyrektor szkoły