Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie ferii

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olkuszu oraz Filia w Wolbromiu w okresie ferii zimowych pracuje stacjonarnie, oferując możliwość bezpośredniej  pomocy,

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W  GODZINACH  OD 8.00 – 17.00

Oferujemy bezpłatne wsparcie w formie diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży, a także wsparcie dla rodziców i opiekunów w formie porad i konsultacji. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne możliwa jest także pomoc w formie kontaktu za pomocą poczty elektronicznej (pppolkusz@op.pl) w godzinach konsultacji  specjalistów.

Aby skorzystać z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez naszych specjalistów należy skontaktować się z sekretariatem poradni pod nr telefonów:

(32)6470830

(32) 6441355

Zachęcamy dzieci i rodziców do kontaktu z dyżurującymi specjalistami w przypadku   odczuwania skutków ograniczeń wynikających z przedłużającej się izolacji, obniżenia nastroju, lęku, trudnych emocjonalnie sytuacji w relacjach rodzinnych i rówieśniczych, symptomów uzależnienia od mediów elektronicznych oraz innych sytuacji dotyczących trudności dnia codziennego.                                                           

Zapraszamy również na stronę internetową naszej poradni gdzie w zakładce publikacje można  znaleźć wiele ciekawych artykułów.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olkuszu – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (pppolkusz.pl)

                                                                                                                 Zespół Specjalistów Poradni

                                                                                                    Psychologiczno-Pedagogicznej  w Olkuszu