Udział w programie edukacyjno-grantowym: „Piątka dla Natury”

Nasza Szkoła bierze udział w programie edukacyjno-grantowym: „Piątka dla Natury”

Działamy dziś, z myślą o jutrze!

Przyszłość naszej planety, a tym samym nasza oraz kolejnych pokoleń, zależy od codziennych działań każdego z nas. Zmiany klimatu pokazują, że nie możemy dłużej zwlekać z wdrożeniem w życie ekologicznych zachowań, które wpłyną na poprawę stanu naszego środowiska. Kiedy więc zacząć edukację w zakresie postaw ekologicznych? Jak najwcześniej, a najlepiej już dziś!

Celem programu jest wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach, aktywizowanie uczniów do zmieniania na lepsze swojego najbliższego otoczenia i zaszczepienie w dzieciach wiary, że każde, nawet najdrobniejsze działanie na rzecz natury, powtarzane odpowiednio często ma szansę stać się realną zmianą na większą skalę. Program ma przyczynić się również do rozwoju świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, która w przyszłości zaprocentuje w codziennych nawykach.

Piątka dla Natury swoją tematyką nawiązuje do strategii ECO Agenda 2025, której symbolem jest znak „Save Nature”, znajdujący się na opakowaniach produktów Velvet. „Save Nature” to:  troska o drzewa, oszczędzanie wody, segregowanie odpadów, redukcja zużycia plastiku,  redukcja źródeł zanieczyszczenia powietrza.