Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna “Piątka za segregację”

 

Zapraszamy do zapoznania się z listem Sekretarza Stanu Jacka Ozdoby, Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pismo informuje o materiałach przygotowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Piątka za segregację” przygotowało materiały, których celem jest zwiększenie wiedzy odbiorców na temat wdrożonego w Polsce Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów. Głównym przekazem kampanii jest, że odpady komunalne to nie śmieci a cenne surowce wtórne, które dzięki właściwej segregacji otrzymują szansę na drugie życie w postaci nowych produktów służących człowiekowi. W ten sposób przyczyniamy się też wielowymiarowo do ochrony zasobów naturalnych.

Lista materiałów edukacyjnych