Tablica pamiątkowa: W 45 rocznicę ataku oddziału Hardego na koszary Wehrmacht w Jaroszowcu

III Rajd Surowiec

8 października 2021 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką pań Marty Myszewskiej i Marty Sorbian wzięli udział w III Rajdzie „Surowiec” zorganizowanym przez Koło PTTK w Kluczach. Rajd ma na celu upamiętnić bohaterskich partyzantów walczących na naszych terenach pod dowództwem Hardego w czasie II wojny światowej. Z tego powodu trasa rajdu jest zorganizowana tak, aby uczestnicy mogli zobaczyć miejsca związane z działalnością żołnierzy.

W tym roku trasa liczyła ok.10 km. Impreza rozpoczęła się o godz. 9.00 pod szkołą podstawową w Kluczach, skąd uczestnicy przeszli szlakiem żółtym w kierunku Góry Stołowej, a następie do Jaroszowca. Tu mogli zwiedzić kaplicę pw. św. Jacka, gdzie znajduje się m.in. wiele tablic pamiątkowych poświęconych zasłużonym harcerzom ziemi olkuskiej, choćby Franciszka de Dąbrowy Morawskiego (1903-1993), drużynowego I Lwowskiej Dr Harcerskiej, Marii Mrozowskiej (1847-1954), jednej z założycielek skautingu, czy Tadeusza Barczyka (1913-1998) hufcowego, komendanta Szarych Szeregów w Olkuszu podczas II wojny światowej.

Następnie grupa przeszła pod obelisk upamiętniający atak na koszary niemieckie w Jaroszowcu, gdzie pani Zofia Romańczyk opowiedziała o brawurowej, udanej akcji przeprowadzonej przez oddział partyzantów pod dowództwem Aresa 14 sierpnia1944 r.

W Leśnym Zakątku (basen w Jaroszowcu) na grupę czekała niespodzianka – pyszny poczęstunek, po którym uczestnikom rajdu wróciły siły do drogi powrotnej:)

Dziękujemy paniom Małgorzacie Kocjan i Zofii Romańczyk za zorganizowanie tak wspaniałej imprezy.

[Not a valid template]