uczniowie klasy 8c układający bryły

MATEMATYKA WOKÓŁ NAS – „Bryły w architekturze”

MATEMATYKA WOKÓŁ NAS – „Bryły w architekturze”

W ramach projektu MATEMATYKA WOKÓŁ NAS w naszej szkole w kl. 8c odbyły się warsztaty, których tematem były właśnie „Bryły  w  architekturze”.

Ze względu na tematykę zajęć warsztaty  zostały  podzielone na trzy etapy:

  • Opracowanie planu pracy
  • Przygotowanie modeli brył (praca własna w domu)
  • Prezentacja i rozwiązanie na lekcji matematyki

I etap pod kierunkiem nauczyciela pani Doroty Łazarczyk dotyczył merytorycznej strony warsztatów ( cele, formy pracy, środki dydaktyczne). Jako model matematyczny posłużyło zadanie 14 z podręcznika, str.39.Dokonano analizy zadania, w której uczniowie przygotowali się do rozwiązania problemu z dziedziny architektury występującego w zadaniu. 

II etapem zajęli się uczniowie indywidualnie w domu. Wykonali modele brył potrzebne do konstrukcji 2 wież.

III ostatni etap odbywał się na zajęciach matematyki w szkole. Uczniowie podzieleni na grupy przygotowali konstrukcję 2 wież stanowiących rozwiązanie przedstawionego w zadaniu problemu matematycznego:” Ile co najmniej klocków potrzeba do ułożenia obu wież? Jaką wysokość miałyby tak utworzone wieże?” Następnie z pomocą nauczyciela rozwiązywali zadanie teoretycznie, na bieżąco wyniki przedstawiając na tablicy. 

Realizacja warsztatów okazała się bardzo ciekawym doświadczeniem. Dostarczyła uczniom bardzo dużo wiedzy z zakresu architektury (analiza zagadnienia, konstrukcji brył, modelowanie matematyczne itp.)., dostrzeżenia zastosowania matematyki w życiu codziennym. np. w budownictwie. Warsztaty te sprawiły uczniom wiele radości, satysfakcji, wzbudziły zaciekawienie w nieco innym przebiegu lekcji matematyki. ( aktywizujące metody nauczania z wykorzystaniem narzędzi TIK) Uczniowie bardzo chętnie brali udział w warsztatach, chociaż wiązało się to z poświęceniem swoje wolnego czasu po zajęciach w szkole lub praca własna w domu. Uczniowie podzielili się refleksjami na temat tego, czego nauczyli się w trakcie uczestnictwa w warsztatach. Wykonując poszczególne etapy czuli się zobowiązani do pozyskiwania, wyszukiwania koniecznych informacji, dokonywali wyboru oraz podejmowali ważne decyzje. Pracując w grupie uczyli się poszanowania drugiego człowieka, cierpliwości  i kompromisu.Zdobywając wiedzę poprzez swoje działania rozwijali u siebie poczucie odpowiedzialności, umiejętność planowania, ale przede wszystkim przyczyniło się to do integracji uczniów. Wszystkie swoje działania uczniowie wykonywali z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. 

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach.

[Not a valid template]