plakat Związku Młodzieży Wiejskiej o Zimowisku2022

Zimowisko 2022 organizowane przez Związek Młodzieży Wiejskiej

Informacja od Związku Młodzieży Wiejskiej dotycząca Zimowiska 2022:

Zapraszamy Państwa do skorzystania z organizowanych przez Związek Młodzieży Wiejskiej ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

Miejsce zimowiska:

Dom Wypoczynkowy ,,U Kasi” ul. Rybkówka 1G, 34-500 Zakopane

Terminy zimowiska:
15 stycznia – 22 stycznia 2022 r.(wyjazd z Krakowa) 

Organizator kolonii:
Związek Młodzieży Wiejskiej

 Dodatkowe informacje:

– wiek uczestnika: 8 – 16 lat (wyłącznie dzieci urodzone po 1 stycznia 2006 roku),

– w przypadku dzieci rolników potwierdzenie uprawnień do świadczeń KRUS (oryginał zaświadczenia wystawionego przez  terenowy oddział KRUS; UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat),

– uczestnicy muszą zabrać: ważną legitymację szkolną,

– potwierdzenie dokonania wpłaty w kwocie: 

– 550,00 zł w przypadku dzieci rolników podlegających KRUS zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego 

Program kulturalno-oświatowy realizowany będzie w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wypoczynek realizowany będzie w oparciu o Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

Gwarantujemy:

– wyżywienie (pięć posiłków dziennie) oraz zakwaterowanie,

– opiekę kadry pedagogicznej, medycznej i przewodnika górskiego/instruktora narciarskiego

– ubezpieczenie NNW,

– atrakcyjny program kulturalno – oświatowy,

– transport na miejsce wypoczynku i z powrotem.

W przypadku zainteresowania z Państwa strony proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Z poważaniem,
Nina Sapa, Łukasz Krzysztofik 

Zarząd Związku Młodzieży Wiejskiej w Małopolsce

kom. 669 393 774

e-mail:ninasapa@wp.pl

www.zmw.pl