XXI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ

 XXI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ

„…Źle mówić lub pisać- to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich, którzy ją z taką czcią budowali.

Język smuci się, choruje, – gdy ludzie źle nim mówią…”

Janusz Korczak

 XXI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY

Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ

Propagowanie kultury języka polskiego w czasach, gdy panoszy się skrótowość i kolokwializm językowy to rzecz ogromnie ważna. Również w tym roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXI Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień”.

Cel nadrzędny konkursu:

Propagowanie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży.

Wyrabianie w uczniach nawyku językowej dociekliwości poznawczej.

Zasady i przebieg konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap (szkolny)- uczeń wypełnia test jednokrotnego wyboru

II etap ( finał ogólnopolski w ośrodku akademickim lub w szkole w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju)- uczeń pisze opowiadanie do historyjki obrazkowej,(twórcze opowiadanie).

Pierwszy etap konkursu polegał na rozwiązaniu testu, w którym w każdym zadaniu tylko jedna odpowiedź zawierała poprawnie zapisane zdanie. Po wypełnieniu testów, należało samodzielnie uzupełnić  kartę odpowiedzi.

Przykładowy zestaw:

Proszę poprawnie zaznaczyć podpunkt z poprawną formą językową.

  1. Olek jest bardziej wyższy od Bartka.
  2. Olek jest bardziej wyższy niż Bartek.
  3. Mój brat jest mniejszy niż ja.
  4. Moja siostra jest mniejsza niż ja.

Do konkursu przystąpiło 24 uczniów.

Jedynak Julia, Strózik Antoni, Rogalski Jan, Straszak Maria, Kmietowicz Maria, Pałka Zofia, Niedźwiedzki Stanisław, Brodziński Florian, Polakiewicz Amelia, Wysmułek Aleksandra, Szulik Adam, Czopek Julia, Kaczówka Iga, Julia Szarek, Piątek Stanisław, Aksamit Antonina, Gieszczyk Zuzanna, Sadowska Sandra, Korusiewicz Antoni, Zygmunt Jakub, Szeląg Nikola, Dudek Nela, Wnuk Kamil, Marzęcka Aleksandra.

Wyniki I etapu w/w konkursu zostaną ogłoszone 19 grudnia

Trzymamy kciuki i z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników😊

 

Agnieszka Szarek

 XXI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ