I Powiatowy TURNIEJ Frazeologiczny, SP Klucze, 2022

I Powiatowy TURNIEJ Frazeologiczny

W dniu dzisiejszym odbył się w naszej szkole I Powiatowy TURNIEJ Frazeologiczny dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. W zmaganiach uczestniczyło 37 uczniów z 14 szkół podstawowych z powiatu olkuskiego. 

Celem konkursu jest  podnoszenie kompetencji językowych z wykorzystaniem polskiej frazeologii, propagowanie kultury języka polskiego i rozwijanie zainteresowań językiem polskim, w szczególności polską frazeologią.

Uczestnicy rozwiązywali test wiedzy o związkach frazeologicznych, np.  tworzyli zdania z podanymi związkami frazeologicznymi, uzupełniali brakujące wyrazy w przysłowiach, wyjaśniali znaczenia związków frazeologicznych oraz łączyli podane związki frazeologiczne z ich objaśnieniami.

Dziś upłynął także termin składania prac plastycznych do konkursu na  Najlepszą Ilustrację Wybranego Przysłowia dla klas 1-3.  Posiedzenie komisji zaplanowane jest już w tym tygodniu.

Wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Kluczach do 9 grudnia 2022r. Wręczenie nagród za zajęcie I, II, III miejsca w każdej z trzech kategorii odbędzie się 14 grudnia 2022r.

Turniej objęty został Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Olkuskiego i Wójta Gminy Klucze.

Tekst: Anna Konieczniak