Zdrowo jem, więcej wiem, SP Klucze 2022

„Zdrowo jem, więcej wiem!” – projekt edukacyjny w klasie 2a

„Zdrowie ma się tylko jedno-

różni ludzie tak mawiają,

lecz ciekawe, czy codziennie

o to zdrowie mądrze dbają..”

„Zdrowo jem, więcej wiem!”

– projekt edukacyjny w klasie 2a

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klasy 2a po raz kolejny przystąpili do realizacji ogólnopolskiego projektu edukacji prozdrowotnej.

Obecnie trwa 13 edycja projektu, zespół klasy 2a to „Championy”.

 Organizatorem projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska, a patronat honorowy objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser- Duda.

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

W chwili obecnej realizowany jest I etap- jesienno-zimowy.

Jednym z  zadań realizowanego projektu jest przygotowanie przedstawienia na podstawie wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Zanim przystąpiono do jego realizacji   uczniowie zapoznali się z korzyściami płynącymi z jedzenia warzyw i owoców.

Każdemu uczniowi zostało przydzielone inne warzywo-bohater utworu. Aby uatrakcyjnić przedstawienie uczniowie samodzielnie przygotowali zagadki o warzywach i owocach.

Pełnili rolę teatru wędrownego. Zawędrowali do klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. Uczniowie pamięciowo opanowali tekst wiersza. Przy współudziale rodziców dzieci przygotowały piękne stroje, które wcześniej zaprojektowały.

Przedstawienia zrobiły na uczniach duże wrażenie, zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Agnieszka Szarek