Erasmus Plus „Demcracy begins at home” – wizyta podsumowująca w Adanie, Turcja

Erasmus Plus „Democracy begins at home” – wizyta podsumowująca w Adanie, Turcja

Erasmus Plus „Democracy begins at home” –

wizyta podsumowująca w Adanie, Turcja

Projekt Erasmus Plus „Democracy begins at home” realizowany w naszej szkole dobiega końca. Trzyletnia współpraca ze szkołami europejskimi (Grecja, Włochy, Portugalia, Turcja) to fascynująca, pełna nowych doświadczeń przygoda dla uczniów naszej szkoły. To europejskie doświadczenie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Uczniowie wspólnie ze swoimi rówieśnikami z krajów partnerskich realizowali szereg działań, które pomogły im zrozumieć czym jest demokracja, jak możemy ją budować i dlaczego każdy z nas jest za nią odpowiedzialny. Na warsztatach w macierzystych szkołach, spotkaniach online i wymianach szkół poruszane były tematy z obszarów:

  • Tożsamość (indywidualna, narodowa, europejska) i demokracja
  • Demokracja i życie polityczne. Mechanizmy decyzyjne. Wybory i władza demokratyczna
  • Demokracja i zaangażowanie obywatelskie. Społeczeństwo obywatelskie
  • Prawa człowieka

Ostatnie, podsumowujące spotkanie odbyło się w szkole partnerskiej w Gazi Ortaokulu Seyhan, Adana, Turcja. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele szkół współpracujących. Szkołę w Kluczach reprezentowały: dyrektor Marta Dziura, koordynator projektu Aneta Miszczyńska oraz Anna Krawiec.

Celem spotkania było podsumowanie współpracy, ustalenie strategii upowszechniania rezultatów oraz praca nad raportem końcowym. Kilkudniowa wizyta w Adanie rozpoczęła się od przywitania przez uczniów szkoły, prezentację rezultatów projektu oraz przypomnieniem czym dla młodych ludzi jest demokracja. Zwiedziliśmy budynek szkoły, sale lekcyjne oraz poznaliśmy system edukacji w Turcji. Bardzo miłym akcentem było powitanie przygotowane przez Rodziców, wspólny posiłek składający się z typowo tureckich potraw pełnych kolorów, zapachów i smaków…i nieodłączna, aromatyczna kawa turecka. Wizyta w Turcji to intensywna praca projektowa, ale to też czas na poznawanie historii, religii i  kultury tureckiej oraz doświadczanie różnorodności przyrody.

Strona projektu: https://sites.google.com/view/democracybeginsathome/resume?authuser=0

Aneta Miszczyńska