Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24, SP Klucze 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

4 września odbyło się Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Uczniowie klas II-VIII zebrali się na placu szkolnym, aby wraz z Dyrekcją, Rodzicami oraz Gronem Pedagogicznym rozpocząć nowy rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego oraz szkolnego. 

Pani Dyrektor przywitała wszystkich serdecznie ciesząc się na widok całej społeczności szkolnej. Przypomniała zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, korzystania z telefonów na terenie szkoły, o zmianie obuwia, przydział sal oraz wychowawców klas. Poinformowała o nowym dźwięku dzwonka i życzyła owocnej nauki w trakcie kolejnych miesięcy.

Z Pierwszakami i ich Rodzicami, Pani Dyrektor oraz wychowawcy spotkali się w auli szkolnej.  

Mariola Wrońska