logo_konkurs_spklucze

II Powiatowy Turniej Frazeologiczny

Zapraszamy do udziału w II Powiatowym Turnieju Frazeologicznym

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach

ADRESAT TURNIEJU:

Uczniowie szkół podstawowych (klasy I-VIII) z powiatu olkuskiego

CELE:

 1. Podnoszenie kompetencji językowych z wykorzystaniem polskiej frazeologii;
 2. Propagowanie kultury języka polskiego;
 3. Rozwijanie zainteresowań językiem polskim, w szczególności polską frazeologią;
 4. Pobudzanie wyobraźni i kreatywności poprzez artystyczne ilustrowanie związków frazeologicznych.

ORGANIZACJA I HARMONOGRAM:

1)     II Powiatowy TURNIEJ Frazeologiczny będzie miał formę:

 1. a)wykonanej stacjonarnie ilustracji wybranego przysłowia lub związku frazeologicznego dla uczniów klas I-III  o tytuł NAJLEPSZEGO ILUSTRATORA
 2. b)testu wiedzy dla klas IV-VI o tytuł MŁODSZEGO MISTRZA FRAZEOLOGII
 3. c)testu wiedzy dla klas VII – VIII o tytuł STARSZEGO MISTRZA FRAZEOLOGII

2)     Turniej objęty został Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Olkuskiego Bogumiła Sobczyka i Wójta Gminy Klucze Norberta Bienia        

3)     Partnerami turnieju są Stowarzyszenie Teatralno–Literackie, Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach „Niezapominajka”

4)     Harmonogram dla klas I-III:

 • Zgłoszenia szkół do Turnieju i przesłanie zgłoszeń maksymalnie dwóch reprezentantów szkoły do 20 października 2023 r. (piątek)
 • Etap powiatowy – 27 października 2023 r. (piątek) o godz. 9.00 w auli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach
 • Wręczenie nagród za zajęcie I, II, III miejsca odbędzie się20 listopada 2023r.(poniedziałek)

5)     Harmonogram dla klas IV-VIII:

 • Zgłoszenia szkół do Turnieju i przesłanie zgłoszeń maksymalnie czterech reprezentantów szkoły  (pod dwóch w każdej kategorii) do 20 października 2023 r. (piątek)
 • Etap powiatowy –30 października 2023 r.(poniedziałek) o godz. 9.00 w auli Szkoły Podstawowej   im. Jana Pawła II Kluczach
 • Wręczenie nagród za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii odbędzie się 20 listopada 2023r. (poniedziałek)

6)     ZGŁOSZENIA uczestników – reprezentantów szkół należy przesłać wraz z wypełnionymi i podpisanymi przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentami (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2) – tylko i wyłącznie na adres: spklucz@op.pl

7)     Dokumenty zostaną przesłane do szkół drogą mailową wraz z Regulaminem. Można również je pobrać ze strony Organizatora: www.sp-klucze.pl

8)     Wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie głównej Szkoły Podstawowej w Kluczach do 15 listopada 2023r. Za zajęcie I, II i III miejsca przyznane zostaną dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

9)    Po turnieju zostanie sporządzony protokół zawierający informację o liczbie uczestników oraz laureatach z podziałem na kategorie wiekowe.

Anna Konieczniak

II Turniej Frazeologiczny